Bruker Avance 200 MHz spectrometer

Bruker Avance 200 MHz spectrometer.

Probes equipped:
    1. Two Bruker 7 mm CP MAS probes.
    2. One Bruker Wide line probe
    3. One Chemagnetics 7.5 mm CP MAS probe.
    4. One Bruker 10 mm liquid probe.Back to the SNLC homepage